Vijftien pentekeningen en twee omslagtekeningen voor Niet zonder geritsel, Piet Gerbrandy, P, 2022

 

Elf pentekeningen en twee omslagtekeningen voor Ooievaar, of, Inge Braeckman, P, 2022

 

Twee pentekeningen van Ilias Verkempinck(✝︎) voor Weens Koopverdrag van B.Devolder
en B.Tilleman in de reeks Recht en Onderneming 56. die Keure, 2022

 

Een houtskooltekening en tien pentekeningen voor The Right Moment. Essays offered to Barbara Baert. Editorial Assistance Stephanie Heremans & Laura Tack. Studies in Iconology 20, Peeters, 2021

 

Pentekening voor de cover Mijmeringen. Dagboeknotities en Haiku's 2004-2021 van Herman Van Rompuy. Davidsfonds, 2021

 

Vier pentekeningen en cover voor Was alles maar Bach. Bloemlezing door René Smeets met gedichten over Bach. P, 2021

 

Pentekening van Hubert van Herreweghen voor de cover van Hubert van Herreweghen, Verzamelde gedichten bezorgd door Dirk De Geest en Patrick Lateur, P, 2020

 

Houtsnede van Patricia De Martelaere op de cover van het tijdschrift Etudes Germaniques, bij een artikel van Luc Bergmans: Indicible, insondable, inconsolable. Les rigueurs de l'écriture selon Patricia De Martelaere. Parijs, februari 2020

 

Zes pentekeningen voor De zomer ligt zoals een vrouw/ l'été couché comme une femme. 66 gedichten van Maurice Carême in het Nederlands hertaald/ 66 poèmes de Maurice Carême retraduits en néerlandais par Isabelle Bambust & Willy Martin, P, 2020

 

Pentekeningen voor het tijdschrift Noord en Zuid van de Orde van den Prince onder de hoofdredactie van Willy Martin. Verschijnt sinds 2018 twee maal per jaar

 

Portret in pen voor de cover van Anton van Wilderode. Weemoed mijn wereld. Honderd gedichten. Een keuze door Patrick Lateur

 

Omslagtekeningen voor Het gezeefde gedicht. Samenstelling Charles Ducal & Roel Richelieu Van Londersele, P, 2016

 

Omslagtekeningen voor Als God in Frankrijk, Hedwig Speliers, P, 2016

 

Portret van Patricia De Martelaere op de cover van Dietsche Warande & Belfort, april 2015, 2,  naar aanleiding van de 160e verjaardag van het tijdschrift. Deze houtsnede staat in dit nummer ook afgedrukt bij het artikel van Koen Peeters Patricia’s portret, p.40.

 

Portret in pen voor de cover van Herman onder vrienden. Liber amicorum Herman Van Rompuy, samengesteld door Hugo Partous, Snoeck, 2014

 

Omslagtekening en twintig pentekeningen voor Zie ik mezelf, ik ben een tak. Pentekeningen van Anne van Herreweghen en gedichten van Hubert van Herreweghen, P, 2013

 

Portret in pen en zes pentekeningen voor Haiku 2, Herman Van Rompuy, Poëziecentrum,
Gent, 2013

Covertekening voor In de naam van de Moeder, Erri De Luca, Halewijn, 2013

Anne van Herreweghen. Whispers. Catalogus van de tentoonstelling in het kabinet van de voorzitter van de Europese Raad, 2012-2014, secretariaat van de Raad, Brussel, 2012

 

Vier portretten in pen voor Een man, zijn vrouw en hun twee zonen. Een collectieve biografie van de familie Pée, Nico Van Campenhout(red), Academia Press, 2012

 

Twaalf tekeningen en een portret in pen voor Korte Metten, Hubert van Herreweghen, P, 2011

 

Tien tekeningen voor Voor de gelegenheid, Willy Martin, Academia Press, 2011

 

Tien tekeningen voor het boek In de wereld van Herman van Rompuy, Kathleen Cools., Borgerhoff & Lamberigts, 2010

 

Omslagtekening, 10 pentekeningen en 32 verluchte cijfers in pen voor Je rechten bij erfenis, Liliane Versluys, Epo, 2010

 

Portret in pen en vier pentekeningen voor Haiku, Herman van Rompuy, Poëziecentrum, Gent, 2010

 

Linosnede Hubert van Herreweghen voor Kunsttijdschrift Vlaanderen nr. 329, Hubert van Herreweghen 90, februari 2010

 

Portret in pen van Patrick Lateur voor Van Pindaros tot Luzi, P, 2009

 

Portret in pen van Hubert van Herreweghen voor Webben& Wargaren, P, 2009

 

Twee portretten in pen van Hilaire Liebaut voor Het verleden is alomtegenwoordig, huldeboek , redactie Nico Van Campenhout, Lokeren, 2009

 

Portret in pen van Karel Jonckheere voor Kunsttijdschrift Vlaanderen, november 2008

Twee omslagtekeningen voor Het is een geur die ge moet vinden, Hubert van Herreweghen, P en provincie Vlaams Brabant, Leuven, 2008 (bloemlezing ter gelegenheid van de overhandiging van de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies, gezamenlijk oeuvre, aan Hubert van Herreweghen)

Omslagtekening en vijftig tekeningen voor Paardenbloem en Berenklauw, Senne Rouffaer, P, Leuven, 2008

Omslagtekeningen en acht tekeningen voor Je rechten in je relatie bij huwelijk en samenwonen, Liliane Versluys, Epo, 2008

Portret in pen van Karel Jonckheere voor diens bundel Het zout van de zee, P, Leuven, 2008

Negentien tekeningen voor Op de golfslag van de Geest, Manu Verhulst, Halewijn, Antwerpen, 2007

Portret in pen van Hendrik D.L. Vervliet voor de catalogus Magistraal, Meesters van het Plantin Genootschap 1951-1974, Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, 2007

Portret van Willy Martin voor ABC van de CLVV, Libellum lexicographorum Willy Martin, Spectrum, Utrecht, 2006

27 Tekeningen voor Een lamentatie van de melaatse koning , Hubert van Herreweghen, P, Leuven, 2005

38 tekeningen en cover voor Vader, zeg me, Dirk Hanssens, P, Leuven, 2004

Elf tekeningen, schutbladen en cover (in drogenaald) voor Op stap met God, Manu Verhulst, Halewijn, Antwerpen, 2004

Veertig tekeningen voor Elly en Anna (een boek met gedichten van Hubert van Herreweghen en recepten van Elly Houben en Anna Steyaert), P, Leuven, 2003. Deze recepten en tekeningen verschenen vanaf 2000 dagelijks in de zomerbijlagen van De Standaard.

Vijf tekeningen, schutbladen en cover (in mezzotint) voor Hij laat ons nooit meer los, Manu Verhulst, Halewijn, Antwerpen, 2003

Covertekening en illustraties voor de bloemlezing Hij noemt alle boeken rozen, P, Leuven, 2002

Vijftien tekeningen voor Huwelijksmoeilijkheden. Je rechten, Liliane Versluys-Dunesme, Epo, Berchem, 2002

Veertien tekeningen voor Fluitenkruid, Hubert van Herreweghen, Cultura, Brussel, 2000. Deze uitgave van Cultura werd geselecteerd voor de tentoonstelling Belgische bibliofiele uitgevers 1991-2003 in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, 2004.

Veertien tekeningen voor Een Brussels tuintje, Hubert van Herreweghen, P, Leuven, 1999

Veertien tekeningen voor De Vlinderboom, Anton van Wilderode, Lannoo, Tielt 1999

Portret van R.H. Marijnissen voor Met een zondagse ooglap, Cultura, Brussel, 1998. Deze uitgave werd geselecteerd voor de tentoonstelling Design in de galerij van het VIZO, Brussel, 1999

Tien tekeningen, illustratie voor Zo was het misschien …, Herman Servotte, Davidsfonds, Leuven, 1997

Portret van Manu Ruys voor Op de korrel, Manu Ruys, Cultura, Brussel, 1997

Portret van Paul Vanherck voor diens Liber Amicorum, K.U. Leuven, departement Werktuigkunde, Leuven, 1996

Portret van Guido Geerts voor G.G. geportretteerd, Universitaire Pers, Leuven, 1995

Portret van Hubert Van Herreweghen in diens bundel Twee Patrijzen, Cultura, Brussel, 1988

Portret van Multatuli voor de cover van Multatuli in Vlaanderen, Philip Vermoortel, Den Gulden Engel, Antwerpen, 1987